Over Michiel Hertroys

art/michiel.jpg

Michiel Hertroys werd geboren in Amsterdam in 1941. Hij begon zijn opleiding bij de kunstschilder Norbert Olthuis. Doorliep daarna met succes de Ateliers'63, toen nog in Haarlem.

Hij werd er begeleid door de schilders Friso ten Holt en Pierre van Soest, de graficus Frans Verpoorten en de beeldhouwer Wessel Couzijn. Na deze brede opleiding te hebben gevolgd startte hij in 1967 zijn kunstenaarsloopbaan.

Veel werk is sindsdien ontstaan; schilderijen, tekeningen, pastels, aquarellen en grafiek. Ieder werk staat sterk op zichzelf, een realistische weergave wordt niet nagestreefd. Er staan, liggen of zweven voorwerpen die aanspraak kunnen maken op bijna-herkenbaarheid. Nauwkeurige weergave ontbreekt, waardoor de toeschouwer veel associatieruimte krijgt.

De kunstenaar zegt zelf: "Kunst maken volgens een ordenend principe is niets voor mij. Daarvoor ben ik te weinig ambtenaar. Ik hou van de dynamiek van het onverwachte, de plotselinge ingeving, iedere dag een nieuwe kans".

Door goed te kijken komt de kracht van de verbeelding vanzelf over. Dit gebeurt optimaal wanneer je oog in oog met het werk staat. Dan word je ook nog eens met het formaat en de verfhuid geconfronteerd.